REGLEMENT

Regler for ophold i Øster Hornum Fitness

 

 • Medlemskab er personligt og må ikke benyttes af andre.
 • Du må ikke udlåne adgangskode til andre eller tage egne gæster med ind.
 • Der vil kunne forekomme kontrol af medlemskab i centret.
 • Børn under 15 år (der selv kan bevæge sig rundt) må ikke opholde sig i centeret.
 • Brug af doping er strengt forbudt og medfører øjeblikkeligt bortvisning og eksklusion. Instruktører og/eller bestyrelse kan til enhver tid forlange et medlem dopingtestet såfremt der er begrundet mistanke.
 • Der må ikke indtages alkohol eller andre rusmidler i centeret. Du må heller ikke være påvirket af alkohol
  eller andre rusmidler under din træning.
 • Rygning er ikke tilladt, hverken i centret eller på gangen.
 • Tasker, overtøj, udendørs fodtøj m.m. anbringes i omklædningsrum i stueetage. Værdigenstande kan
  opbevares i værdiskabe. Al opbevaring, i omklædning og/eller i værdiskabe, er på eget ansvar.
 • Sørg for at du er anstændigt påklædt. Hav altid bukser, overdel samt sko og/eller strømper på.
 • Husk at gøre maskiner og udstyr rent efter dig. Brug det ophængte aftørringspapir og sprit til at
  aftørre efter brug.
 • Indtagelse af mad skal foregå uden for centeret - gerne på gangen eller i caféområdet.
 • Affald puttes i de ophængte affaldsspande.
 • Pas på udstyret, det skal holde i mange år. Brug det kun efter hensigten, og læg det på plads efter brug.
 • Sæt telefonen på lydløs, eller sluk den, inden du går ind i centeret.
 • Du er velkommen til at høre din egen musik under træning, men brug hovedtelefoner så andre ikke
  behøver at lytte med.
 • Du må gerne snakke i telefon - men gør det på gangen.
 • Det er ikke tilladt at tage billeder i centeret.
 • Al træning og ophold i centeret sker på eget ansvar.

E-MAIL

formand@ohfitness.dk

ADRESSE

Nibevej 151, 9350 Støvring
Designet af GoWebsite | Øster Hornum Fitness © 2024